Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de protecție a datelor dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita către VOLVO modificarea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ori restricționarea prelucrării acestora. De asemenea, puteți să obiectați împotriva procesării de către VOLVO a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să solicitați portabilitatea datelor. Totuși, rețineți că VOLVO poate să nu aibă întotdeauna obligația de a se conforma unei solicitări de ștergere, restricționare, obiecție sau portabilitate a datelor. Se va efectua o evaluare de la caz la caz a obligațiilor legale ale VOLVO și a excepțiilor de la aceste drepturi.

Pentru a vă exercita unul dintre drepturi, completați formularul de mai jos.

După ce ați completat formularul, trimiteți-l către biroul GPO, prin postă sau e-mail. Nu uitați să atașați documentele care vă confirmă identitatea.

Adresa către care puteți trimite solicitarea:

  • E-mail: gpo [dot] office [at] volvo [dot] com
  • Scrisoare (poștă)
         -  AB Volvo
         -  În atenția: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Suedia

Pentru întrebări privind trimiterea unei solicitări, contactați biroul GPO la adresa: