TRUCKS

Footprint Calculator

CALCULATORUL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Acest calculator este unic deoarece analizează impactul asupra mediului pentru întregul ciclu de viață al autocamioanelor noastre.

DE CE AM CREAT ACEST CALCULATOR?

Cunoașterea este calea spre schimbare și prin calcularea întregului ciclu de viață al autocamioanelor noastre devine posibilă luarea unor decizii mai bune în vederea reducerii impactului transportului asupra mediului, aspect pe care se bazează societatea.

Nu este suficientă analizarea emisiilor atunci când autocamionul se află pe șosea. Dimpotrivă, trebuie să analizăm totul, începând cu locul de unde provin materiile prime, cantitatea de energie și materialele pe care le consumăm, cantitatea de gaze emise de fabricile noastre și modul în care putem face ca reciclarea să fie eficientă. Tocmai de aceea, de exemplu, am creat prima fabrică auto neutră din punctul de vedere al emisiilor de CO2 la nivel global.

Sperăm că această transparență îi va determina pe clienții noștri să vadă beneficiile unei abordări holistice, astfel încât să ne putem asuma responsabilitatea pentru ca transportul durabil să devină o realitate.

PRODUCȚIE

Acest calcul include întreaga producție, chiar și extracția materiilor prime, transportul materialelor și al pieselor, precum și asamblarea acestora.

UTILIZARE

Această secțiune are în vedere impactul asupra mediului pe toată durata de exploatare a autocamionului, inclusiv producția de combustibili, consumul de combustibil și activitățile de service.

SFÂRȘITUL CICLULUI DE VIAȚĂ

Aproximativ 85-90% dintr-un autocamion Volvo poate fi reciclat și o treime dintre materialele utilizate la un autocamion nou provin din materiale reciclate. Calculele includ emisiile de reciclare, deșeurile, precum și unele credite pentru activitatea de reciclare.

Environmental Footprint

CALCULATORUL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Cum putem deveni mai eficienți în ceea ce privește reducerea impactului asupra mediului? Primul pas constă în cunoașterea proporțiilor impactului exercitat de noi. Tocmai de aceea am dezvoltat Calculatorul impactului asupra mediului, astfel încât să putem lua cu toții decizii mai inteligente și mai sustenabile.

Ne confruntăm cu un viitor care depinde de faptul că umanitatea își asumă responsabilitatea pentru modul în care folosește resursele planetei și pentru impactul pe care îl exercită asupra mediului. Este o perspectivă care ne impune să analizăm imaginea de ansamblu: modul în care sunt produse autocamioanele noastre, cantitatea de emisii pe care o degajă și modul în care pot fi reciclate.

Volvo Trucks se mândrește că deține toate datele privind impactul întregului ciclu de viață al autocamioanelor. În felul acesta ne putem asuma responsabilitatea.

Analizarea Întregului Ciclu De Viață Al Produsului

Calculatorul impactului asupra mediului se bazează pe Analiza completă a ciclului de viață (LCA) care utilizează o abordare integrală. Este o metodă dezvoltată împreună cu instituțiile de cercetare și se ocupă de toate activitățile din cursul etapelor de producție, de utilizare și de sfârșit al ciclului de viață corespunzătoare autocamionului și care exercită un impact semnificativ asupra mediului. Acest aspect include toate etapele, de la extragerea materiei prime până la eliminarea sau reciclarea deșeurilor de producție.

 

Am utilizat metodologia LCA în cadrul Volvo Trucks de la începutul anilor 1990 și aceasta a constituit baza pentru calculatorul impactului asupra mediului.

Cunoștințe Pentru Un Viitor Sustenabil

Am împărțit demersul calculării întregului ciclu de viață în cinci secțiuni: materialele și producția, combustibilul, emisiile de gaze de eșapament, întreținerea și tratarea la sfârșitul ciclului de viață (reciclare). Peste 90% din impactul asupra mediului al unui autocamion diesel are loc în timpul utilizării efective a vehiculului. Rata de umplere, logistica, greutatea și lungimea, modalitatea combinată de activitate, conducerea ecologică și calculatorul impactului asupra mediului sunt, toate, componentele imaginii de ansamblu atunci când se impune îmbunătățirea impactului transportului asupra mediului.

Unul dintre cele mai extraordinare aspecte legate de scăderea impactului autocamioanelor este că transportul face parte din majoritatea ciclurilor de viață ale produselor și aproape tot ceea ce vedeți în jur a fost, la un moment dat, transportat cu un autocamion. Sporirea cunoștințelor în ceea ce privește companiile de transport este esențială, desigur, dar, în sens larg, este de dorit să sporească și gradul de conștientizare în cadrul întregii societăți, astfel încât companiile să le poată solicita proprietarilor de flote să respecte cerințele referitoare la standardele de mediu.

Fabricarea Autocamioanelor De Generație Următoar

Încă de când a fost introdus pentru prima dată calculatorul impactului asupra mediului, serviciul s-a dezvoltat continuu, cu ajutorul unor cunoștințe optime și al unor date noi. Datele pe care le-am descoperit prin intermediul LCA ne ajută, de asemenea, să dezvoltăm autocamioanele Volvo de generație nouă. Acesta ne servește drept îndrumar în timp ce lucrăm la combustibilii alternativi și la diversele modele de electrificare.

Using the Footprint Calculator

CUM FACEM CALCULELE

Acesta este un calculator complex, care vă oferă o estimare a impactului efectiv asupra mediului al autocamionului dumneavoastră. Baza de date din spatele acestui calculator este mare și complexă și este realizată pornind de la cercetarea și testarea atentă a autocamioanelor. S-au realizat evaluări ale ciclului de viață și acestea constituie baza calculelor și includ producția materială de la extracția materiilor prime până la fabricarea pieselor utilizate atât în fabricile furnizorilor, cât și în propriile fabrici de producție din Europa.

Întreținerea este inclusă și ca reciclare de materiale, ca activitate de transport între fabrici, ca producție de combustibil și ca emisii de evacuare. În etapa de casare se pune accent pe evitarea producției de metale noi pentru produsele următoare.

Impactul a fost analizat cu privire la trei domenii:

  • Producție
  • Utilizare
  • Sfârșitul ciclului de viață

Analizând cifrele, este clar că cele mai importante domenii care influențează impactul asupra mediului sunt consumul de carburant, kilometrajul, motoarele și combustibilii.

Utilizarea poate fi, desigur, influențată prin mai multe mijloace decât alegerea unor motoare; de exemplu, de pregătirea conducătorilor auto, geometria roților și presiunea în anvelope. Calculatorul impactului asupra mediului este, de asemenea, un indiciu că se impune ca necesar un demers de analizare a modului în care gestionăm flotele de autocamioane și în care ne instruim șoferii.

DAȚI-NE VOIE SĂ VĂ AJUTĂM SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂȚIȚI FLOTA.

Dacă vreți să aflați mai multe despre modul cum puteți reduce impactul asupra mediului, contactați dealerul local.