TRUCKS

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA REPREZENTANT CLIENȚI

Această notificare furnizează informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de Volvo Group.

Volvo Group poate prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră în cazul în care sunteți sau ați fost o persoană sau un angajat al unei companii care a cumpărat sau a închiriat un produs sau un serviciu oferit de una dintre companiile care fac parte din Volvo Group. În acest caz, citiți Notificarea pentru reprezentanții clienților. 

Dacă sunteți sau ați fost o persoană sau un angajat al unei companii care a vândut sau a închiriat un produs sau un serviciu către una dintre companiile care fac parte din Volvo Group, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru furnizori.

Dacă sunteți sau ați fost șoferul unui vehicul sau operatorul unui utilaj de construcții vândut sau produs de una dintre companiile care fac parte din Volvo Group, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru șoferi.

Dacă sunteți sau ați fost angajatul unei companii din cadrul Volvo Group sau ați lucrat în calitate de consultant, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru angajați sau consultanți. 

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date și ale responsabilului cu confidențialitatea din cadrul grupului

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB și AB Volvo („VOLVO”), în calitate de operatori de date cu caracter personal, sunt responsabile cu procesarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactați responsabilul cu confidențialitatea din cadrul grupului la adresa gpo.office@volvo.com sau prin poștă ori telefon, la:

În atenția Volvo AB: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Suedia 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO va prelucra, integral sau parțial, următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

Date de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon

Date individuale, cum ar fi limba preferată de utilizare, fotografia, mărimea la articolele vestimentare, preferințele culinare

Date despre organizație, cum ar fi numele companiei, poziția ocupată, locul de muncă, țara

Date de reparare/service, precum urmărirea și monitorizarea activităților desfășurate de dumneavoastră (inclusiv a solicitărilor de despăgubire) în legătură cu întreținerea, repararea sau service-ul pentru vehicule

Date de competență, cum ar fi sesiunile de formare și activitățile de instruire

Date de IT, cum ar fi ID-ul de utilizator, parolele, detaliile de conectare, precum și date și jurnale despre utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor sau a serviciilor IT ale companiei VOLVO

 

Dacă sunteți comerciant unic, VOLVO va prelucra, de asemenea, următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date cu caracter financiar, cum ar fi informațiile de credit sau de plată, detaliile contului bancar

Date contractuale, cum ar fi comenzile de achiziție, contractele și alte acorduri încheiate între dumneavoastră și VOLVO

 

Baza legală și scopurile prelucrării

 

Volvo va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal pe următoarele temeiuri legale și în următoarele scopuri, așadar, consultați și detaliile de mai jos.

 

Obligație legală. De exemplu, VOLVO poate fi obligată prin lege să raporteze tranzacțiile către o autoritate fiscală care solicită ca VOLVO să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal.

Obligația contractuală. De exemplu, este posibil ca VOLVO să fie obligată să vă prelucreze datele cu caracter personal pentru a se conforma termenilor și condițiilor unei comenzi sau ale unui contract de servicii semnat de dumneavoastră sau de angajator.

Interese legitime. Interesele legitime ale VOLVO includ interesul de a-și gestiona operațiunile zilnice în conformitate cu practicile legale și corecte de activitate, inclusiv gestionarea relațiilor cu clienții în vederea derulării contractelor încheiate cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră și/sau să parcurgă pașii necesari anterior semnării unui contract cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră. De exemplu, VOLVO va trebui să cunoască limba dumneavoastră preferată de utilizare, pentru a putea comunica eficient cu dumneavoastră în cadrul activităților zilnice.

 

În cazuri excepționale și numai atunci când nu se poate aplica alt motiv juridic, VOLVO vă poate solicita separat consimțământul de a vă prelucra datele cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos. Dacă a fost exprimat consimțământul, aveți întotdeauna dreptul să vi-l retrageți, dar acest lucru nu va afecta legalitatea procesării datelor bazate pe consimțământul exprimat anterior retragerii sale.

 

Comunicări promoționale și în scopuri de marketing, cum ar fi expedierea buletinelor/revistelor noastre periodice, informații despre serviciile noastre, materiale promoționale și publicitare, invitații la evenimente organizate de noi sau de companii de tip terțe părți cu care colaborăm.

 

Scopurile desfășurării unor sondaje pentru clienți, cum ar fi chestionarele privind satisfacția clienților finali, anchetele privind gradul de satisfacție al comercianților, studiile privind calitatea produselor, chestionarele aplicate în scopul îmbunătățirii proceselor de activitate.

 

Scopuri personalizate de servicii, cum ar fi trimiterea unui articol vestimentar marca Volvo pe mărimea dumneavoastră sau furnizarea de preparate culinare care să vă satisfacă preferințele atunci când sunteți invitat la un eveniment organizat de Volvo.

VOLVO va obține datele dumneavoastră cu caracter personal în primul rând de la dumneavoastră și de la angajatorul dumneavoastră (cu excepția datelor financiare, în situația din urmă). De asemenea, putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal de la compania care v-a vândut sau v-a închiriat un produs sau un serviciu VOLVO.

Unele date cu caracter personal ar putea fi, de asemenea, generate automat din sistemul informatic al VOLVO sau dintr-un sistem echivalent, de exemplu, atunci când creați sau utilizați dreptul de acces la serviciile online furnizate de VOLVO.

Unele date cu caracter personal sunt necesare pentru ca VOLVO să poată interacționa cu clienții săi în scopuri comerciale. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va împiedica gestionarea și livrarea produselor și serviciilor pe care dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră le puteți solicita de la VOLVO. 

În mod normal, VOLVO nu va distribui datele dumneavoastră cu caracter personal față de nimeni din afara Volvo Group, cu excepția cazului în care acest lucru este impus prin lege sau printr-o reglementare. În orice caz, în situația în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către altă companie din cadrul Volvo Group, inclusiv către companii din afara Uniunii Europene sau din afara Spațiului Economic European (UE/SEE). De asemenea, în cazul în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către companii și furnizori terți, inclusiv către companii și furnizori din afara UE/SEE.

VOLVO se va asigura că sunt implementate măsuri adecvate care să ofere un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile privind protecția datelor. De exemplu, acest lucru poate include utilizarea unor acorduri intercomunitare sau de prelucrare externă a datelor bazate pe clauzele contractuale standard aprobate de UE sau de EU-US Privacy Shield sau pe alte mecanisme care au fost recunoscute sau aprobate din timp în timp de către autoritățile competente. Dacă aveți întrebări privind transferul, contactați responsabilul pentru protecția datelor de la VOLVO.

VOLVO vă va păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile legale sau contractuale, luând în considerare, de exemplu, cerințele privind perioada contractuală, garanția și răspunderea pentru produse și nu mai mult decât este necesar pentru ca VOLVO să îndeplinească scopurile pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.

Aveți dreptul să solicitați de la VOLVO informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal procesate de VOLVO și despre accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, dar și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că solicitați ca VOLVO să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal doar la anumite circumstanțe. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe baza interesului legitim în acest sens sau prelucrării datelor pentru marketing direct. De asemenea, aveți dreptul la transferabilitatea datelor (adică la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator), în cazul în care prelucrarea acestora de către VOLVO este efectuată pe baza consimțământului sau a obligației contractuale și este automatizată.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți către o autoritate de supraveghere orice plângere aveți cu privire la modul în care VOLVO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre aceste drepturi și despre modul de exercitare a lor, vă rugăm să contactați ofițerul de protecția datelor de la VOLVO.

Mai multe informații despre drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal