TRUCKS

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PENTRU OPERATORI ȘI ȘOFERI (DATELE VEHICULULUI)

Această notificare furnizează informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de Volvo Group.

Volvo Group poate prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră în cazul în care sunteți sau ați fost o persoană sau un angajat al unei companii care a cumpărat sau a închiriat un produs sau un serviciu oferit de una dintre companiile care fac parte din Volvo Group. În acest caz, citiți Notificarea pentru clienți.

Dacă sunteți sau ați fost o persoană sau un angajat al unei companii care a vândut sau a închiriat un produs sau un serviciu către una dintre companiile care fac parte din Volvo Group, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru furnizori.

Dacă sunteți sau ați fost șoferul unui vehicul sau operatorul unui utilaj de construcții vândut sau produs de una dintre companiile care fac parte din Volvo Group, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru șoferi.

Dacă sunteți sau ați fost angajatul unei companii din cadrul Volvo Group sau ați lucrat în calitate de consultant, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru angajați sau consultanți.

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date și ale responsabilului cu confidențialitatea din cadrul grupului

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB și AB Volvo („VOLVO”), în calitate de operatori de date cu caracter personal, sunt responsabile cu procesarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactați responsabilul cu confidențialitatea din cadrul grupului la adresa gpo.office@volvo.com sau prin poștă ori telefon, la:

În atenția Volvo AB: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Suedia 

+46 (0)31 66 00 00 

Date generate de vehicul

 

Dacă datele generate de vehicul pot fi conectate cu persoana dumneavoastră, astfel de date vor fi considerate date cu caracter personal. VOLVO va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal generate de vehicul. Vă rugăm să rețineți că nu este obligatoriu ca Volvo să prelucreze toate datele cu caracter personal menționate mai jos.

 

Comportamentul și performanța șoferului, cum ar fi stilul de condus; date de geopoziționare instantanee și date de localizare, setările de limbă ale tabloului de bord

 

Numărul de identificare al autovehiculului, cum ar fi ID-ul vehiculului (inclusiv numărul de înmatriculare și ID-ul șasiului), numărul IP, adresa MAC 

 

Datele de performanță ale vehiculului, cum ar fi datele tehnice ale vehiculului, informațiile provenite de la componentele vehiculului, utilizarea bateriei, datele motorului, consumul de combustibil, datele privind puterea/cuplul, codurile de eroare

 

Datele de utilizare ale vehiculului, cum ar fi utilizarea frânei, schimbarea treptelor de viteză, accelerarea/decelerarea, setările tabloului de bord, utilizarea puterii/cuplului, datele tehnice generate de motor; datelor referitoare la detectarea condițiilor rutiere și ambientale cu timpii și orele de operare 

 

Datele de mediu, cum ar fi starea drumurilor, condițiile de mediu

 

Baza legală și scopurile prelucrării 

Interesele legitime VOLVO

 

VOLVO își propune în mod constant să dezvolte, să fabrice și să ofere produse și servicii de calitate și inovatoare. Prin evaluarea și analiza continuă a datelor provenind de la vehiculele din domeniu, VOLVO poate să dezvolte și să îmbunătățească produsele și serviciile companiei. Prin urmare, datele generate de vehicul vor fi prelucrate de VOLVO în următoarele scopuri:

 

  • să realizeze activități de cercetare și dezvoltare pentru a dezvolta și întreține produsele și serviciile actuale și pentru a dezvolta noi produse și servicii; 
  • să determine starea, tipurile și condițiile de drum și să înțeleagă efectele externe ale vehiculelor asupra mediului în funcție de poziția vehiculului; 
  • să soluționeze problemele de calitate ale vehiculelor; 
  • să realizeze activități de investigare a accidentelor; 
  • să gestioneze garanția;
  • să gestioneze solicitările de asumare a răspunderii în privința produselor; 
  • să realizeze supervizarea conformității contractuale sau juridice;
  • să realizeze întreținerea proactivă și diagnosticarea. 

 

Furnizarea consultanței către clienți, cu privire la produsele și serviciile care pot fi adecvate pentru ei, având în vedere performanța și utilizarea vehiculelor acestora 

 

Datele generate de vehicul vor fi prelucrate de VOLVO pe baza interesului său legitim de a efectua o astfel de prelucrare. Interesul legitim al VOLVO include interesul de a gestiona operațiunile zilnice în relație cu aspectele legate de siguranță, de garanție și de răspunderea asumată în privința produselor. Mai mult, interesul legitim al VOLVO include interesul de a-și îmbunătăți produsele și serviciile pe baza datelor privind funcționalitatea curentă. 

 

Obligația legală

VOLVO poate procesa datele generate de motorul vehiculului, pentru ca VOLVO să respecte reglementările de omologare ale Directivei UE 46/2007/CE și alte obligații legale aplicabile.

VOLVO va obține datele dumneavoastră cu caracter personal de la vehicul fie interactiv prin rețeaua wireless (de exemplu, prin intermediul Telematics Gateway), fie prin utilizarea unor instrumente de diagnosticare, de exemplu, Tech Tool prin cablu.

În mod normal, VOLVO nu va distribui datele dumneavoastră cu caracter personal față de nimeni din afara Volvo Group, cu excepția cazului în care acest lucru este impus prin lege sau printr-o reglementare. În orice caz, în situația în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către altă companie din cadrul Volvo Group, inclusiv către companii din afara Uniunii Europene sau din afara Spațiului Economic European (UE/SEE). De asemenea, în cazul în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către companii și furnizori terți, inclusiv către companii și furnizori din afara UE/SEE.

VOLVO se va asigura că sunt implementate măsuri adecvate care să ofere un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile privind protecția datelor. De exemplu, acest lucru poate include utilizarea unor acorduri intercomunitare sau de prelucrare externă a datelor bazate pe clauzele contractuale standard aprobate de UE sau de EU-US Privacy Shield sau pe alte mecanisme care au fost recunoscute sau aprobate din timp în timp de către autoritățile competente. Dacă aveți întrebări privind transferul, contactați responsabilul pentru protecția datelor de la VOLVO.

Datele conectate la un anumit vehicul vor fi prelucrate pe toată durata ciclului de viață preconizat al tipului de vehicul respectiv, care ar putea fi de până la 25 de ani.

Aveți dreptul să solicitați de la VOLVO informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal procesate de VOLVO și despre accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, dar și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că solicitați ca VOLVO să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal doar la anumite circumstanțe. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe baza interesului legitim în acest sens sau prelucrării datelor pentru marketing direct. De asemenea, aveți dreptul la transferabilitatea datelor (adică la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator), în cazul în care prelucrarea acestora de către VOLVO este efectuată pe baza consimțământului sau a obligației contractuale și este automatizată.

 

De asemenea, aveți dreptul să depuneți către o autoritate de supraveghere orice plângere aveți cu privire la modul în care VOLVO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre aceste drepturi și despre modul de exercitare a lor, vă rugăm să contactați ofițerul de protecția datelor de la VOLVO.

Mai multe informații despre drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal