TRUCKS

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA – REPREZENTANT FURNIZORI

Notificare privind datele cu caracter personal 

Această notificare furnizează informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de Volvo Group.

Volvo Group poate prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră în cazul în care sunteți sau ați fost o persoană sau un angajat al unei companii care a cumpărat sau a închiriat un produs sau un serviciu oferit de una dintre companiile care fac parte din Volvo Group. În acest caz, citiți Notificarea pentru clienți. 

Dacă sunteți sau ați fost o persoană sau un angajat al unei companii care a vândut sau a închiriat un produs sau un serviciu către una dintre companiile care fac parte din Volvo Group, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru furnizori.

Dacă sunteți sau ați fost șoferul unui vehicul sau operatorul unui utilaj de construcții vândut sau produs de una dintre companiile care fac parte din Volvo Group, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru șoferi.

Dacă sunteți sau ați fost angajatul unei companii din cadrul Volvo Group sau ați lucrat în calitate de consultant, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, citiți Notificarea pentru angajați sau consultanți. 

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date și ale responsabilului cu confidențialitatea din cadrul grupului

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB și AB Volvo („VOLVO”), în calitate de operatori de date cu caracter personal, sunt responsabile cu procesarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactați responsabilul cu confidențialitatea din cadrul grupului la adresa gpo.office@volvo.com sau prin poștă ori telefon, la:

În atenția Volvo AB: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Suedia 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO va prelucra, integral sau parțial, următoarele categorii de date cu caracter personal:

Datele de contact ale reprezentantului furnizorului, cum ar fi numele, adresa de la locul de muncă, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Date despre organizație, cum ar fi numele companiei, poziția ocupată, locul de muncă, țara

Date de IT, cum ar fi ID-ul de utilizator, parolele, detaliile de conectare, precum și date și jurnale despre utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor sau a serviciilor IT ale companiei VOLVO

Dacă sunteți comerciant unic, VOLVO ar putea, de asemenea, prelucra:

Date cu caracter financiar, cum ar fi informațiile de credit sau de plată și detaliile contului bancar.

Date contractuale, cum ar fi comenzile de achiziție, contractele și alte acorduri încheiate între dumneavoastră și VOLVO

 

Baza legală și scopurile prelucrării

VOLVO va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal bazându-se pe:

Interese legitime. Interesele legitime ale VOLVO includ interesul de a-și gestiona operațiunile zilnice în conformitate cu practicile comerciale corecte și legitime, inclusiv gestionarea relațiilor cu furnizorii în vederea derulării contractelor încheiate cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră și/sau să parcurgă pașii necesari anterior semnării unui contract cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră. De exemplu, VOLVO va trebui să cunoască limba dumneavoastră preferată de utilizare, pentru a putea comunica eficient cu dumneavoastră în cadrul activităților zilnice.

VOLVO va procesa și va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile următoare:

Pentru a putea comunica cu angajatorul dumneavoastră cu scopul de a gestiona relațiile companiei VOLVO cu furnizorii săi, în vederea derulării contractelor încheiate cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră și/sau de a parcurge pașii necesari anterior semnării unui contract cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră.

Dacă sunteți comerciant unic, VOLVO vă va procesa datele financiare pentru ca dumneavoastră să fiți plătit.

De către dumneavoastră înșivă sau de către angajator.

Unele date cu caracter personal sunt necesare pentru ca VOLVO să poată interacționa cu furnizorii săi în scopuri comerciale. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va împiedica gestionarea produselor și serviciilor pe care dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră le puteți solicita de la VOLVO. 

În mod normal, VOLVO nu va distribui datele dumneavoastră cu caracter personal față de nimeni din afara Volvo Group, cu excepția cazului în care acest lucru este impus prin lege sau printr-o reglementare. În orice caz, Volvo poate, în cazul în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către o altă companie din cadrul Volvo Group, inclusiv către o companie din afara UE/SEE. În situația în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizori terță parte, inclusiv către furnizori din afara Uniunii Europene sau din afara Spațiului Economic European (UE/SEE). VOLVO se va asigura că sunt implementate măsuri adecvate care să ofere un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile privind protecția datelor. De exemplu, acest lucru poate include utilizarea unor acorduri intercomunitare sau de prelucrare externă a datelor bazate pe clauzele contractuale standard aprobate de UE sau de EU-US Privacy Shield sau pe alte mecanisme care au fost recunoscute sau aprobate din timp în timp de către autoritățile competente. Dacă aveți întrebări privind transferul, contactați responsabilul pentru protecția datelor de la VOLVO.

VOLVO vă va păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile legale sau contractuale, luând în considerare, de exemplu, cerințele privind perioada contractuală, garanția și răspunderea pentru produse și nu mai mult decât este necesar pentru ca VOLVO să îndeplinească scopurile pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.

Aveți dreptul să solicitați de la VOLVO informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal procesate de VOLVO și despre accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, dar și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că solicitați ca VOLVO să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal doar la anumite circumstanțe. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe baza interesului legitim în acest sens sau prelucrării datelor pentru marketing direct. De asemenea, aveți dreptul la transferabilitatea datelor (adică la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator), în cazul în care prelucrarea acestora de către VOLVO este efectuată pe baza consimțământului sau a obligației contractuale și este automatizată.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți către o autoritate de supraveghere orice plângere aveți cu privire la modul în care VOLVO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre aceste drepturi și despre modul de exercitare a lor, vă rugăm să contactați ofițerul de protecția datelor de la VOLVO.

Mai multe informații despre drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal