TRUCKS

ALȚI PARTENERI ȘI RELAȚII PUBLICE

Această notificare furnizează informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de Volvo Group.

Volvo Group poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă acționați ca entitate care intră în contact cu Volvo Group sau dacă sunteți sau ați fost angajatul unei companii care vine în contact cu Volvo Group în calitate de partener de afaceri.

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date și ale responsabilului cu confidențialitatea din cadrul grupului

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB și AB Volvo (desemnate colectiv drept „VOLVO”), în calitate de operatori de date cu caracter personal, sunt responsabile cu procesarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactați responsabilul cu confidențialitatea din cadrul grupului la adresa gpo.office@volvo.com sau prin poștă ori telefon, la:

În atenția Volvo AB: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Suedia

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO va prelucra, integral sau parțial, următoarele categorii de date cu caracter personal:
 

Date de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numărul de telefon
 

Date despre organizație, cum ar fi numele companiei, poziția ocupată, locul de muncă, țara
 

Baza legală și scopurile prelucrării
 

Volvo va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal pe următoarele temeiuri legale și în următoarele scopuri, așadar, consultați și detaliile de mai jos.
 

Interese legitime. Interesele legitime ale VOLVO includ interesul de a-și gestiona operațiunile zilnice în conformitate cu practicile legale și corecte de activitate, inclusiv gestionarea relațiilor cu partenerii de afaceri în vederea derulării contractelor sau acordurilor de colaborare încheiate cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră și/sau să parcurgă pașii necesari anterior semnării unui contract cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră. De exemplu, VOLVO va trebui să cunoască limba dumneavoastră preferată de utilizare, pentru a putea comunica eficient cu dumneavoastră în cadrul activităților zilnice.
 

În cazuri excepționale și numai atunci când nu se poate aplica alt motiv juridic, VOLVO vă poate solicita separat consimțământul de a vă prelucra datele cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos. Dacă a fost exprimat consimțământul, aveți întotdeauna dreptul să vi-l retrageți, dar acest lucru nu va afecta legalitatea procesării datelor bazate pe consimțământul exprimat anterior retragerii sale.
 

VOLVO va procesa și va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile următoare:
 

Comunicări promoționale și în scopuri de marketing, cum ar fi expedierea buletinelor/revistelor periodice Volvo, informații despre serviciile noastre, materiale promoționale și publicitare, invitații la evenimente organizate de noi sau de companii de tip terțe părți cu care colaborăm.
 

Scopurile desfășurării unor sondaje, cum ar fi chestionarele privind satisfacția clienților finali, anchetele privind gradul de satisfacție al comercianților, studiile privind calitatea produselor, chestionarele aplicate în scopul îmbunătățirii proceselor de activitate.

VOLVO va solicita acces la datele dumneavoastră personale în primul rând de la dumneavoastră și de la angajatorul dumneavoastră. De asemenea, putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal de la compania care v-a vândut sau v-a închiriat un produs sau un serviciu VOLVO.

Unele date cu caracter personal ar putea fi, de asemenea, generate automat din sistemul informatic al VOLVO sau dintr-un sistem echivalent, de exemplu, atunci când creați sau utilizați dreptul de acces la serviciile online furnizate de VOLVO.

Unele date cu caracter personal sunt necesare pentru ca VOLVO să interacționeze cu partenerii săi de afaceri și cu persoane din public care vin în contact cu VOLVO. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va împiedica gestionarea și livrarea informațiilor, produselor și serviciilor pe care dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră le puteți solicita de la VOLVO. 

În mod normal, VOLVO nu va distribui datele dumneavoastră cu caracter personal față de nimeni din afara Volvo Group, cu excepția cazului în care acest lucru este impus prin lege sau printr-o reglementare. În orice caz, în situația în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către altă companie din cadrul Volvo Group, inclusiv către companii din afara Uniunii Europene sau din afara Spațiului Economic European (UE/SEE). De asemenea, în cazul în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către companii și furnizori terți, inclusiv către companii și furnizori din afara UE/SEE.

VOLVO se va asigura că sunt implementate măsuri adecvate care să ofere un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile privind protecția datelor. De exemplu, acest lucru poate include utilizarea unor acorduri intercomunitare sau de prelucrare externă a datelor bazate pe clauzele contractuale standard aprobate de UE sau de EU-US Privacy Shield sau pe alte mecanisme care au fost recunoscute sau aprobate din timp în timp de către autoritățile competente. Dacă aveți întrebări privind transferul, contactați responsabilul pentru protecția datelor de la VOLVO.

VOLVO vă va păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile legale sau contractuale, luând în considerare, de exemplu, cerințele privind perioada contractuală, garanția și răspunderea pentru produse și nu mai mult decât este necesar pentru ca VOLVO să îndeplinească scopurile pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.

Aveți dreptul să solicitați de la VOLVO informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal procesate în ceea ce vă privește și despre accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, dar și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că solicitați ca VOLVO să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal doar la anumite circumstanțe. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe baza interesului legitim în acest sens sau prelucrării datelor pentru marketing direct. De asemenea, aveți dreptul la transferabilitatea datelor (adică la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator), în cazul în care prelucrarea acestora de către VOLVO este efectuată pe baza consimțământului sau a obligației contractuale și este automatizată.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți către o autoritate de supraveghere orice plângere aveți cu privire la modul în care VOLVO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre aceste drepturi și despre modul de exercitare a lor, vă rugăm să contactați responsabilul cu confidențialitatea din cadrul grupului.

Mai multe informații despre drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal